Tunnista julkisen sektorin liidit pöytäkirjoista: Hyödynnä 4 erilaista tyyppiä.

Tunnista liidit pöytäkirjoista

Tunnistatko liidin pöytäkirjasta? ”Asian käytännön toteuttaminen edellyttää, että löytyy asiasta kiinnostunut yritys.” -Erään kunnan kiinteistöpäällikkö päätöksessään.  Liidejä ei kuitenkaan aina ole ilmaistu aivan näin suoraan. Toisaalta kuntien ja hyvinvointialueiden pöytäkirjat ovat täynnä tuhansia liidejä eri toimialojen yrityksille. Tähän blogikirjoitukseen on koottu muutama esimerkki erityyppisistä liideistä. Kaikki esimerkit on koottu oikeista päätöksistä muutaman kuukauden sisällä.    1. […]

ESI – Early Supplier Involvement julkisissa hankinnoissa: Miksi Pöytäkirjavahdin rooli on ratkaiseva – miten se eroaa perinteisestä hankintavahdista?

Early Supplier Involvement julkisissa hankinnoissa

ESI – Varhainen toimittajan osallistuminen Kuuletko julkisesta hankinnasta vasta kilpailutusvaiheessa?  Jos kuulet julkisesta hankinnasta vasta kilpailutusvaiheessa, se voi todellakin tarkoittaa, että olet askeleen jäljessä niistä kilpailijoista, jotka ovat käyttäneet varhaista markkinaosallistumista ja ESI-prosessia hyväkseen. Varhainen toimittajan osallistuminen (Early Supplier Involvement, ESI) tarjoaa yrityksille mahdollisuuden valmistautua vastaamaan julkisen sektorin organisaation vaatimuksiin, resurssien valmisteluun osallistumista varten ja vaikuttamaan tarpeeseen […]

Julkisen Sektorin Hankinnat – Mahdollisuus Liiketoiminnallesi

Julkisen Sektorin Hankinnat – Mahdollisuus Liiketoiminnallesi

Julkisen sektorin hankinnat tarjoavat merkittäviä mahdollisuuksia yrityksille Julkisen sektorin hankinnat tarjoavat merkittäviä mahdollisuuksia yrityksille, jotka tarjoavat tuotteita ja palveluita kunnille, kaupungeille, hyvinvointialueille sekä valtion eri virastoille ja laitoksille sekä näiden toimijoiden konserniyhtiöille. Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (Lue lisää) määrittelee selkeästi julkisen sektorin kilpailutusprosessit, mikä avaa ovia tehokkaaseen myyntityöhön.  Kilpailutuksen merkitys, avoimuus ja laajuus Julkisen […]