Julkiset rakennushankkeet – päätöksenteon vaiheet ja tiedon merkitys rakennusliikkeille 

Kunnallisen rakennushankkeen päätöksenteon vaiheet ja tiedon merkitys rakennusliikkeille

Opas varhaiseen myyntityöhön julkisissa rakennushankkeissa: Näin voit hyödyntää kunnallisen päätöksenteon vaiheet tehokkaasti ja saavuttaa menestystä kilpailuissa. Kunnallinen päätöksenteko julkisissa rakennushankkeissa on monivaiheinen prosessi, joka tarjoaa lukuisia mahdollisuuksia rakennusliikkeille aina suunnittelusta toteutukseen. Ymmärtämällä tämän prosessin eri vaiheet, rakennusliikkeet voivat ennakoida tulevia kehityshankkeita, tunnistaa potentiaalisia liiketoimintamahdollisuuksia ja valmistautua osallistumaan tarjouskilpailuihin. Tämä blogi tarjoaa kattavan tietopaketin kunnallisen päätöksenteon […]

ESI – Early Supplier Involvement julkisissa hankinnoissa: Miksi Pöytäkirjavahdin rooli on ratkaiseva – miten se eroaa perinteisestä hankintavahdista?

Early Supplier Involvement julkisissa hankinnoissa

ESI – Varhainen toimittajan osallistuminen Kuuletko julkisesta hankinnasta vasta kilpailutusvaiheessa?  Jos kuulet julkisesta hankinnasta vasta kilpailutusvaiheessa, se voi todellakin tarkoittaa, että olet askeleen jäljessä niistä kilpailijoista, jotka ovat käyttäneet varhaista markkinaosallistumista ja ESI-prosessia hyväkseen. Varhainen toimittajan osallistuminen (Early Supplier Involvement, ESI) tarjoaa yrityksille mahdollisuuden valmistautua vastaamaan julkisen sektorin organisaation vaatimuksiin, resurssien valmisteluun osallistumista varten ja vaikuttamaan tarpeeseen […]

Julkisen Sektorin Hankinnat – Mahdollisuus Liiketoiminnallesi

Julkisen Sektorin Hankinnat – Mahdollisuus Liiketoiminnallesi

Julkisen sektorin hankinnat tarjoavat merkittäviä mahdollisuuksia yrityksille Julkisen sektorin hankinnat tarjoavat merkittäviä mahdollisuuksia yrityksille, jotka tarjoavat tuotteita ja palveluita kunnille, kaupungeille, hyvinvointialueille sekä valtion eri virastoille ja laitoksille sekä näiden toimijoiden konserniyhtiöille. Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (Lue lisää) määrittelee selkeästi julkisen sektorin kilpailutusprosessit, mikä avaa ovia tehokkaaseen myyntityöhön.  Kilpailutuksen merkitys, avoimuus ja laajuus Julkisen […]